19 nov 2018 klocka 09.30 - 14.00

Välkommen till en träff med tema holistiskt bete!

betesdjur betesmark

Betesdrift planerad enligt Holistic Management skapar förutsättningar för bättre ekonomi, mer vitala ekosystem och en tryggare tillvaro.

Välkomna till en kursdag där vi diskuterar ett modernt sätt sköta betesmarker och planera betesdriften så att avkastningen höjs, vattenhushållningen förbättras och djurvälfärden ökar. Oskar och Tomas berättar om sina erfarenheter av att använda Holistic Management som planeringsverktyg i verksamheter med betesdjur.

Oskar Olin har sedan 2017 en flock Gotlandsfår i Stabbehyltan utanför Bergkvara. Han har, utöver sin nuvarande verksamhet, arbetat med Holistic Management i så väl Jämtland som Spanien och Mexiko.

Tomas och Maria Torsein driver ett regenerativt lantbruk med bland annat frukt-, bär-, grönsaksodling och ca 300 dikor utanför Falköping. På gården finns både renrasig Aberdeen Angusavel och en bruksbesättning med korsningsdjur. De bedriver även rådgivning och veterinärverksamhet.

För mer information, se inbjudanPDF

Greppa Näringen logga

VAR: Rugstorps lantgård

KOSTNAD: Kursen är kostnadsfri, gårdsproducerad lunch till självkostnadspris

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 12 nov 2018

Kontakt