14 nov 2018 klocka 08.30 - 12.00

Miljöåtgärder inom jordbruket

Honungsört webb

Välkommen till en förmiddag med fokus på några av de miljöåtgärder som finns inom jordbruket kopplat till en förbättrad vattenstatus!

Vad kan vi göra inom Greppa Näringen?

Vad finns det för möjligheter till stöd inom ramen för SAM-ansökan och vad finns för skötselkrav?

Lantbrukaren Bertil Aspernäs berättar om sin reglerbara dränering och hur den har fungerat under sommaren som varit.

Karl-Oskar Andersson från Scandinavian Seed resonerar kring möjligheten till blommande kantzoner.

Program och mer informationPDF

VAR: Regeringsgatan 1, Kalmar

KOSTNAD: Kostnadsfritt

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 07 nov 2018

Kontakt