03 okt 2018 klocka 08.30 - 16.00

En dag om hedersrelaterat våld och förtryck

Länsstyrelserna i Kronobergs, Kalmars, Hallands, och Blekinge län bjuder in till utbildningsdag för yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet samt ideella organisationer.

Syftet med dagen är att ge ökade kunskaper inom hedersrelaterat våld och förtryck, barn- och tvångsäktenskap likväl könsstympning. Vi vill öka kännedomen om respektive verksamhets uppdrag och ansvarsområde. Vi belyser hur man praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och unga och hur verksamheten kan samverka kring stöd och insatser.

Medverkande föreläsare från Nationella kompetensteamet från Länsstyrelsen Östergötland utgörs av:

  • Bo Lagerkvist – Polis
  • Christina Malmqvist – Socionom, HRV-strateg

Målgrupp: Yrkesverksamma inom socialtjänst, skola, polis/rättsväsendet och ideella organisationer som möter barn och unga.

Dagen är kostnadsfri, Länsstyrelserna bjuder på för- och eftermiddagsfika.

Lunch sker på egen hand.

Program

8:30 – 9:00 Kaffe

9:00 – 9:15 Välkomna

9:15 – 11:30 Bo Lagerkvist och Christina Malmqvist med tillhörande bensträckare

11:30 – 12:30 Förtäring

12:30 – 13:45 Bo Lagerkvist och Christina Malmqvist

13:45 – 14:15 Fika

14:15 – 15:45 Bo Lagerkvist, Christina Malmqvist

15:45 – 16:00 Avslutning

Det nationella kompetensteamet samordnar och stödjer arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck, dess olika uttrycksformer som t.ex. barnäktenskap, tvångsäktenskap samt könsstympning av flickor och kvinnor. De som ingår i Kompetensteamet härrör från bl.a. Länsstyrelsen Östergötland, Socialstyrelsen, Inspektionen för vård och omsorg som i sin tur bistår med utredare, HRV-strateger, poliser, psykologer, socialsekreterare och forskare.

Var:

Ljungby, Garvaren den 3:e oktober.

Samma föredrag erbjuds även i Oskarshamn (folkhögskolan) den 2:e oktober och i Halmstad (Stadsbiblioteket) den 4:e oktober.

Vid frågor kontakta:

Länsstyrelsen Kalmar: helen.e.nilsson@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Blekinge: emma.kall.calander@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Halland: sigun.lilja@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Kronoberg: susanne.jansson@lansstyrelsen.se

VAR: Ljungby, Garvaren

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 21 sep 2018

Kontakt