25 okt 2018 klocka 13.30 - 16.00

Dialog om mottagande av nyanlända 2019

Länsstyrelsen bjuder in kommunchefer och kommunalråd till en dialog den 25 oktober om mottagandet av nyanlända, utifrån Migrationsverkets förslag till länstal, för år 2019.

Länstalet för år 2019 beräknas utifrån Migrationsverkets juliprognos. Migrationsverket ska för 2019 ta specifik hänsyn till kommuner som under en längre tid haft ett högt övrigt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Likaså ska Migrationsverket se över kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, för att främja nyanländas möjligheter till en mer hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Vår målsättning är att vi återigen tillsammans tar fram förslag till fördelning av kommuntal utifrån varje kommuns förutsättningar och möjligheter. Dialogen kommer att utgå ifrån Migrationsverkets förslag på länstal. Bifogat finner ni underlag och bilaga inför dialogen.

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Oskarshamns Folkhögskola, Axel Munthes stig 1, 572 32 Oskarshamn

KOSTNAD: Kostnadsfri

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 19 okt 2018

Kontakt