25 okt 2018 klocka 13.30 - 16.00

Dialog om mottagande av nyanlända 2019

Länsstyrelsen bjuder in kommunchefer och kommunalråd till en dialog den 25 oktober om mottagandet av nyanlända, utifrån Migrationsverkets förslag till länstal, för år 2019.

Länstalet för år 2019 kommer att beräknas utifrån Migrationsverkets juliprognos. Migrationsverket ska för 2019 ta specifik hänsyn till kommuner som under en längre tid haft ett högt övrigt mottagande av nyanlända och ensamkommande barn. Likaså ska Migrationsverket se över kriteriet om kommunernas arbetsmarknadsförutsättningar, för att främja nyanländas möjligheter till en mer hållbar etablering på arbetsmarknaden.

Vår målsättning är att vi återigen tillsammans tar fram förslag till fördelning av kommuntal utifrån varje kommuns förutsättningar och möjligheter. Dialogen kommer att utgå ifrån Migrationsverkets förslag på länstal. Ni kommer att få underlag inför dialogen så snart Migrationsverket föreslagit fördelningstal på länsnivå. Varmt välkomna!

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskyddlänk till annan webbplats

VAR: Länsstyrelsen Kalmar län, Regeringsgatan 1, Lokal: Borgholm

KOSTNAD: -

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 11 okt 2018

Kontakt