23 sep 2018 klocka 10.00 - 13.00

Bokskogens svampvärld

Vi besöker Bokhultets naturreservat i Högsby kommun. Här finns gamla bestånd av bok och andra lövträd med rik förekomst av mossor och lavar.

Idag inriktar vi oss på att söka efter de ovanliga svamparter som är kända från reservatet.  

GPS-punkt:  N6321722 E569128

Samling:  vid reservatsparkeringen nära Böta kvarn

Guide:  Åke Rühling

VAR: naturreservatet Bokhultet

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt