03 jul 2018 klocka 11.00 - 13.00

Arkeologiska fynd på Blå jungfrun

Labyrinten på Blå jungfrun Fotograf: Sigge Sundström

Denna populära programpunkt återkommer
i år. Följ med på en svindlande tidsresa tillbaka
till de första besökarna på Blå jungfrun!

Arkeologerna berättar om de fynd som hittats vid en
arkeologisk undersökning på ön.

Tid: start efter båtens ankomst till ön. Separata
guidningar för deltagare från Byxelkrok och
Oskarshamn.

GPS-punkt: N6347105 E607916 (Sikhamn)
Samling: vid angöringen för båten.
Guider: Anna-Karin Andersson och
Kenneth Alexandersson

VAR: Nationalparken Blå jungfrun

KOSTNAD: Guiningen är gratis, båttransport ombesörjs och bekostas av besökarna

SISTA ANMÄLNINGSDAG:

Kontakt