11 jun 2018 klocka 11.00 - 15.00

Biogas - möjligheter och utmaningar

Välkommen på workshop där resultatet från en
studie av biogasutbyggnad i Kalmar län presenteras och diskuteras!

Under våren 2018 genomförs en systemstudie av biogasutbyggnad i Kalmar län. Studien visar vad som händer om vi använder hela biogaspotentialen – hur påverkas miljö, ekonomi och sociala dimensioner?

Syftet är att öka kunskapen och samsynen om målkonflikter och samband när det gäller livsmedelsproduktion, biogas och hållbar regional utveckling – både på nationell och regional nivå.

Välkommen till en workshop där resultatet från systemstudien presenteras och där regionala aktörer och berörda myndigheter möts för att diskutera möjlig utveckling och målkonflikter.

Dagen ska ge ökad kunskap hos såväl nationella som regionala aktörer och utgöra ett underlag för operativa insatser.

Anmäl dig till carolina.gunnarsson@rfkl.se.

VAR: Ekerum Resort, Öland

KOSTNAD: gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 maj 2018

Kontakt