30 maj 2018 klocka 08.30 - 15.30

TIB-dagen

För att öka förmågan att samverka effektivt vid krishändelser eller samhällsstörningar, bjuder Länsstyrelsen in till en utvecklingsdag. Tib-dagen riktar sig till dig som jobbar i någon form av beredskapsfunktion med larmmottagning, samverkan och samordning i Kalmar län. Du kan exempelvis vara, vakthavande befäl, vakthavande ingenjör, tjänsteman i beredskap, räddningschef i beredskap, eller motsvarande.

​Dagen ska ge ökad förståelse för hur vi tidigt i en händelse kan tänka utifrån helhetens bästa. I det ingår att förstå behovet och värdet av att samverka och kommunicera redan i larmfasen. För att sänka tröskeln för samverkan är det även viktigt att få träffas över aktörsgränser och få ett ansikte på varandra.

Lunch och fika ingår. Folkhögskolans parkering är kostnadsfri

Anmäl dig genom att mejla dan.sundstrom@lansstyrelsen.se senast 30 maj.

VAR: Axel Munthes konferenscenter, Axel Munthes stig 1 (Oskarshamns folkhögskola)

KOSTNAD: Gratis

SISTA ANMÄLNINGSDAG: 30 maj 2018

Kontakt