Sevesolagen

Driver du en verksamhet som hanterar eller lagrar stora mängder av kemikalier? Verksamheten kan då omfattas av Sevesolagen, som syftar till att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Verksamheter som hanterar eller lagrar stora mängder av vissa kemikalier kan omfattas av Sevosolagen. Syftet med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Om verksamheten omfattas av lagen eller inte beror på mängden av det farliga ämnet/ämnena som kan förvaras.

Alla verksamheter som omfattas av Sevosolagen måste anmälas till Länsstyrelsen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen.

Seveso

Namnet Seveso kommer av en allvarlig kemikalieolycka som skedde i orten Seveso i norra Italien 1976.

I Sverige finns ungefär 720 verksamheter som omfattas av Sevesolagen.

Två kravnivåer för Seveso-anläggningar

Det finns två kravnivåer för Seveso-anläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas. Den högre kravnivån innebär dessutom att en säkerhetsrapport ska tas fram.

Gemensamt för båda kravnivåerna är att en information till allmänheten ska tas fram och finnas tillgänglig via kommunens hemsida.

Ämnen som omfattas av Sevesolagen

I bilaga 1 till förordning (2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns förteckningen över ämnen.

Förordning 2015:236länk till annan webbplats

Anmälan enligt sevesolagen

Din anmälan om farliga ämnen i verksamheten ska skickas till länsstyrelsen. På Myndigheten för samhällskydd och beredskaps (MSB) webbplats finns mer information om anmälan enligt Sevesolagen

Anmälan enligt Seveso på MSB:s webbplats
länk till annan webbplats

Tillsyn av Sevesolagen

Länsstyrelserna arbetar med tillsyn av verksamheter som omfattas av Sevesolagen. Tillsynen görs utifrån de krav som ställs i Sevesolagstiftningen. Vi granskar hur väl skyddet mot allvarliga kemikalieolyckor fungerar i verksamheten.

Tillsynen gör vi ofta tillsammans med den kommunala räddningstjänsten och miljöförvaltningen i den kommun där verksamheten ligger.

Läget i länet

I Kalmar län finns sju anläggningar av den högre kravnivån och 19 av den lägre. 12 av dessa är bergtäkter som spränger med mer än 10 ton sprängämnen per sprängtillfälle.

I tabellen listas länets Sevesoanläggningar efter kommun, senaste tillsynsbesök och kravnivå.

Kommun

Verksamhet

Senaste besök

Kravnivå

Övrigt

Emmaboda

Glasma AB

2016-11-09

Lägre


Hultsfred

BGS Samåland AB, Vrånganäs

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Hultsfred

DSV Road AB


Lägre


Hultsfred

Norab AB

2017-06-08

Lägre


Kalmar

AB Nybrogrus, Runtorp

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Brenntag Nordic AB

2018-06-12

Högre


Kalmar

Circle K Sverige AB

2017-12-20

Högre


Kalmar

Nynäs AB

2017-05-17

Lägre


Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Ebbegärde

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Knapegården

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

Kalmar

Stena Recycling AB

2016-11-29

Lägre


Kalmar

Swedish DLA Agro

2017-02-08

Lägre


Kalmar

Skanska Industrial Solutions AB, Bottorp

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

Mönsterås

Skanska Industrial Solutions AB, Åserum

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

Mönsterås

Södra Cell AB

2018-05-22

Högre


Nybro

AB Nybrogrus, Brånahult

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Oskarshamn

Almer Oil & Chemical Storage AB

2017-11-21

Högre


Oskarshamn

Emmaboda Granit AB, Flivik

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Oskarshamn

Nordic Storage

2017-10-26

Högre


Oskarshamn

OKG Aktiebolag

2016-11-17

Lägre


Oskarshamn

SAFT AB

2016-12-20

Högre


Torsås

Svenska Foder AB

2015-12-14

Lägre


Vimmerby

BGS Småland AB, Alsta

2017-12-14

Lägre

Bergstäkt

Västervik

OKQ8 AB

2017-10-04

Högre


Västervik

BGS Småland AB, Hörtingerum

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Västervik

BGS Småland AB, Vråka

2017-12-14

Lägre

Bergtäkt

Västervik

Skanska Industrial Solutions AB, Heda

2018-03-07

Lägre

Bergtäkt

 

Kontakt