Skyddsjakt på gäss

Skyddsjakt på grågås och kanadagås får förekomma om det behövs för att förebygga skador. Även vitkindad gås får jagas om det behövs, men då gäller att gässen uppträder vid fält med oskördad gröda i Kalmar län. Här kan du ansöka om skyddsjakt på vitkindad gås samt göra din rapportering av skyddsjakten. 

Grågås och kanadagås

Grågås och kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet får jagas hela jaktåret 1 juli - 30 juni. Detta om det behövs för att förebygga skada.

Vitkindad gås

Vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas 21 augusti – 15 november i Kalmar län om det behövs för att förebygga skada. Länsstyrelsen kan efter särskild prövning även ge tillstånd till skyddsjakt under andra tider.

Utökad skyddsjakt på vitkindad gås

Länsstyrelsen har beslutat att ge tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås i Mörbylånga och Borgholms kommuner. Tillståndet medger fastighetsägare, jakträttshavare eller den dessa väljer i sitt ställe tillstånd att skjuta vitkindad gås som uppehåller sig vid åker med oskördad gröda under tiden 16 november - 20 maj årligen till och med 2020. Högst 500 gäss får skjutas årligen med stöd av tillståndet.

Tillståndet i sin helhet med gällande villkor:

Beslut om tillstånd till skyddsjakt på vitkindad gås i Mörbylånga och Borgholms kommuner, dnr 218-4922-2017
PDF

Antal vitkindade gäss kvar att fälla på Öland: 473 stycken

Rapportering av skyddsjakt på vitkindad gås

För att Länsstyrelsen ska kunna utvärdera effekterna av skyddsjakten behöver du som nyttjar beslutet redovisa din skyddsjakt. Gör din rapportering så snart som möjligt efter jakten.

Kontakt