Skyddsjakt på gäss

Skyddsjakt på grågås och kanadagås får förekomma om det behövs för att förebygga skador. Även vitkindad gås får jagas om det behövs, men då gäller att gässen uppträder vid fält med oskördad gröda i Kalmar län. Här kan du ansöka om skyddsjakt på vitkindad gås samt göra din rapportering av skyddsjakten. 

Grågås och kanadagås

Grågås och kanadagås som uppträder vid fält med oskördad gröda eller som orsakar sanitär olägenhet får jagas hela jaktåret 1 juli - 30 juni. Detta om det behövs för att förebygga skada.

Vitkindad gås

Vitkindad gås som uppträder vid fält med oskördad gröda får jagas 21 augusti – 15 november i Kalmar län om det behövs för att förebygga skada. Länsstyrelsen kan efter särskild prövning även ge tillstånd till skyddsjakt under andra tider.

Kontakt