Skyddsjakt efter gråsäl

Naturvårdsverket har beslutat om skyddsjakt efter gråsäl inom Kalmar län.

Med anledning av att gråsäl orsakar omfattande skador på fiskeredskap och fiskefångst har Naturvårdsverket beslutat om skyddsjakt efter gråsäl. Beslutet är förenat med ett antal förutsättningar och villkor som behöver följas vid jakten.

Naturvårdsverkets beslut om skyddsjakt efter gråsälPDF

Rapportera fälld gråsäl

Från och med den 29 november 2019 ska den som fällt säl under skyddsjakt rapportera det till både Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Naturvårdsverket (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Formulär för att rapportera fälld gråsäl till Länsstyrelsen Kalmar

Se hur många fällda sälar som har rapporterats in till Naturvårdsverketlänk till annan webbplats

Om du har tänkt bedriva skyddsjakt på gråsäl på allmänt vatten ska du söka tillstånd för denna jakt hos Länsstyrelsen. Observera att vi tar ut en avgift för prövning av en ansökan om jakt på allmänt vatten.

Sjöfågeljakt - allmänt vatten

Kontakt

Jakthandläggare, Länsstyrelsen Kalmar län


Telefon 010-223 80 00 (växeln)