Sjöfågeljakt

Endast de sjöfåglar som har jakttid får jagas inom Kalmar län. Övriga är fridlysta hela året. Skyddsjakt kan vara tillåtet under vissa tider på vissa arter, men under särskilda villkor.

Tillstånd för sjöfågeljakt

Generellt tillstånd

Du som är folkbokförd i Kalmar län har rätt att, inom länet, bedriva jakt efter sjöfågel på allmänt vatten samt på holmar, klippor och skär som inte hör till något hemman. Du har också rätt att ta med två jaktgäster utan något krav på gästernas folkbokföringsort.

Beslut om tillstånd till jakt efter sjöfågel på allmänt vatten Pdf, 122.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Individuellt tillstånd

Utöver sjöfågeljakt med stöd av av generellt tillstånd för dem som är folkbokförda i Kalmar län, kan ansökan om ett individuellt tillstånd göras hos Länsstyrelsen.

Ansökningsavgiften är 1 660 kronor. Avgiften betalas samtidigt som ansökningshandlingarna lämnas in till Länsstyrelsen. Avgiften kan också sättas in på Länsstyrelsens bankgiro 5050-1972.

Undantag från tillstånd

På allmänt vatten som gränsar till en fastighets strand, har fastighetsägaren jakträtt intill 100 meter från strandlinjen (avser öar med mindre längd än 100 meter).

Förbud

Det råder förbud mot användning av blyhagel vid all jakt på våtmarker eller vid jakt över grunda delar av öppet vatten. 

Karta

Karta över gräns mellan allmänt och enskilt vatten Pdf, 1.4 MB.


Kontakt