Ansökan om ersättning för skador på fisk och fiskeredskap orsakade av säl

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast den 31 mars året efter det år under vilket skadan inträffat. Ansökan som kommer in för sent tas inte upp för prövning, det vill säga kan inte bli aktuell för ersättning.

Uppgifter om sökande


Uppgifter om fisket

I bruttoinfiskning skall inräknas vinster av förädling av egen fångad fisk.

Observera! Här skall endast värdet på försäljning av hel eller förädlad fisk från eget fiske tas med. Följande skall inte tas med: Trålfiske, bidrag eller ersättningar.
Summa av sälskadad fiskfångst
Fiskslag - Lax

Fiskslag - Öring

Fiskeslag - Sik

Fiskslag - Torsk

Fiskslag - StrömmingFiskeslag - Sill

Fiskeslag - Ål

Uppgifter om skador på fiskeredskap
Redskapstyp - Laxfällor

Redskapstyp - Kombifällor

Redskapstyp - Torsknät

Redskapstyp - Skötar 60 meter

Redskapstyp - Skötar 30 meter

Redskapstyp - Laxgarn

Redskapstyp -Sikgarn

Redskapstyp - Ålbottengarn

Redskapstyp - Ålryssjor

Redskapstyp - Kilnot

Redskapstyp - Flundregarn

Redskapstyp - PiggvargarnÅtaganden och medgivanden
Jag medger att Länsstyrelsen får ta del av de fiskeloggboksuppgifter jag sänt till Havs- och vattenmyndigheten. För högt utbetald ersättning kan komma att återkrävas.

Kontakt