Ansökan om bidrag till förebyggande åtgärder för att minska skador på fisk och fiskeredskap orsakade av säl

Information

Ansökan ska vara Länsstyrelsen tillhanda senast tre månader före den tidpunkt vid vilken åtgärderna ska påbörjas. Ansökan som kommer in för sent tas inte upp för prövning, det vill säga kan inte bli aktuell för ersättning.

För mer information kontakta:

Karl-Johan Persson
Tel. 010 - 223 85 40

Uppgifter om sökande


Uppgifter om åtgärdenTill exempel: typ, antal, mängd och kostnad exlusive moms.
Frågor angående ansökan kan ställas till Vattenenheten på växelns telefonnummer 010-223 80 00 eller digitalt till kalmar@lansstyrelse.se
Du hittar information om hur Länsstyrelsen behandlar personuppgifter på www.lansstyrelsen.se/dataskydd

Kontakt