Risk för gräsbrand i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Ansök om tillstånd för sällskapsdjur och häst

Du som ska starta en verksamhet i större omfattning med sällskapsdjur eller häst, behöver ansöka om tillstånd i god tid innan du påbörjar din verksamhet. Tänk på att det är viktigt att du fyller i din ansökan så noga som möjligt. Ansök i vår e-tjänst så granskar vi din ansökan inom några veckor.

Att tänka på när du skickar in din ansökan

När du skickar in din ansökan är det viktigt att du fyller i din ansökan så detaljerat som möjligt för att underlätta handläggningen av ditt ärende. Det är först när din ansökan är fullständig som vi kan vi gå vidare med ditt ärende.

En komplett ansökan innehåller:

  • Fullständigt ifylld ansökningsblankett.
  • Enkel ritning/skiss över alla djurutrymmen med relevanta mått.
  • Beskrivning av verksamheten och dagliga rutiner.
  • Kopia på intyg av relevanta utbildningar.
  • Kopia på intyg för anställningar/praktik.

Utbildning och erfarenhet

Du som är verksamhets- eller djuransvarig ska vara kompetent att bedriva verksamheten. För att bedöma din kompetens tittar vi på eventuella intyg av utbildning eller erfarenhet för det aktuella djurslaget. Om du inte har dokument som styrker din lämplighet är det viktigt att du beskriver din erfarenhet och kunskap för den aktuella verksamheten och djurslaget.

För vissa verksamheter till exempel zoobutiker och hund- och kattverksamheter krävs särskild utbildning, både teoretisk och praktisk.

Två rottweilervalpar tittar nyfiket ut genom ett staket.

Foto: Pixabay

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

Länsstyrelsen granskar din ansökan inom några veckor. Vi skickar därefter ut ett brev eller ett e-postmeddelande om att din ansökan är fullständig eller om du behöver komplettera med någon information. När din ansökan är komplett skickar vi en bekräftelse till dig.

Beroende på vilken typ av verksamhet du ska bedriva så kan vi komma att kontrollera din verksamhet fysiskt. Om vi bedömer att vi behöver göra en kontroll av din verksamhet blir du kontaktad av en djurskyddshandläggare. Vi kan också handlägga din ansökan administrativt och inte göra en fysisk kontroll. Det är viktigt att du är medveten om att det du ansöker för inte får påbörjas innan vi har utfärdat ett tillstånd för din verksamhet. Att bedriva tillståndspliktig verksamhet utan giltigt tillstånd är brottsligt.

Ett brunt föl galopperar i en hage.

Foto: Pixabay

Kontroll av din verksamhet

Vid kontrollen utgår vi från Jordbruksverkets checklistor. Du kan titta på checklistan i förväg på Jordbruksverkets webbplats. Vi går igenom de utrymmen som djuren ska vistas i och kontrollerar att utrymmen följer gällande djurskyddsbestämmelser för djurslaget. Om det finns djur på plats i verksamheten tittar vi även på dem, till exempel hur de ser ut, hur de verkar må och hur de beter sig. Vi dokumenterar det vi ser och det vi pratar om och använder oss vanligtvis av en kamera.

Vid slutet av kontrollen summeras vad vi har kommit fram till. Om brister har uppmärksammats, uppger du när dessa kommer att åtgärdas (vid mindre/enklare brister). Om åtgärderna beräknas ta lång tid att genomföra (mer än 1 månad), kan ansökan avslås och en ny ansökan behöver göras när bristerna är åtgärdade. Kontrollen tar normalt en timme. För större verksamheter, såsom större hästanläggningar, kan kontrollen ta ett par timmar.

Efter kontrollen får du en skriftlig kontrollrapport skickad till dig. Normalt skickas rapporten inom tre veckor från kontrolltillfället. Kontrollrapporten beskriver verksamheten och vilka eventuella brister som har uppmärksammats. Om det gäller mindre brister kan det räcka med att du skickar in fotografier som visar att bristen är åtgärdad. Vid mer omfattande brister kan vi behöva komma ut och göra en uppföljande kontroll. Om bristerna bedöms som allvarliga ur djurskyddssynpunkt eller om du inte vill åtgärda bristerna kan föreläggande eller förbud att driva verksamheten utfärdas.

När meddelar Länsstyrelsen tillstånd?

Senast tre månader efter datumet när kontrollen gjordes ska vi fatta ett beslut i ditt ärende. Det kan antingen vara ett beslut om tillstånd eller ett beslut om avslag på din ansökan. Du kan få ett avslag på din ansökan om uppmärksammade brister är omfattande och/eller att du inte åtgärdar dem inom cirka en månad efter kontrollen. Oavsett vilket beslut som vi kommer att fatta, kommer du få möjlighet att yttra dig innan, det vill säga lämna synpunkter och anmärka på eventuella missförstånd.

Ett verksamhetstillstånd gäller tills vidare eller tills verksamheten förändras, till exempel. byter verksamhetsansvarig, flyttar eller utökar verksamheten. Du som har eller får tillstånd behöver ansöka på nytt och i god tid innan förändring sker.

En randig och en ljusrosa orm tittar ut från en grotta.

Foto: Pixabay

Avgift

Handläggningen av ansökan och en kontroll av verksamheten är kostnadsfri.

Du behöver däremot betala om vi behöver göra en uppföljande kontroll för att se att eventuella brister har åtgärdats. Du får betala för restiden, kontrollen och det efterarbete som vi behöver göra. Kostnaden är 910 kronor per timme och det är en avgift som Jordbruksverket har beslutat om.

Kontakt

Länsstyrelsen Kalmar län

Besöksadress: Regeringsgatan 1, Kalmar

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1, Kalmar

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss