Höga temperaturer i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Information om afrikansk svinpest

Afrikansk svinpest har påvisats på vildsvin i Västmanlands län. På senare år har sjukdomen spridits i Europa, men detta är det första kända fallet av sjukdomen i Sverige.

Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människa eller andra djurslag.

Det finns ingen behandling och inget vaccin för de djur som drabbas av afrikansk svinpest. Livsmedelsproduktionen påverkas eftersom smittan är dyr att bekämpa och medför handelsrestriktioner. Bland vilda djur bekämpas sjukdomen med restriktionszoner och omfattande jakt.

Jordbruksverket och andra berörda myndigheter jobbar med att begränsa och bekämpa smittan i Sverige. Jordbruksverket är ansvarig myndighet för bekämpning av sjukdomen.

Länsstyrelsen Kalmar län följer utvecklingen och har beredskap för om sjukdomen kommer till länet.

Så sprids afrikansk svinpest

Viruset kan överföras mellan grisar och vildsvin med levande djur, kläder, bilar och redskap. En annan viktig källa för smittspridning är animaliska livsmedel. Viruset överlever under långa perioder i fryst kött, icke värmebehandlade produkter och i torkade eller saltade produkter, exempelvis korv. Det är därför förbjudet att utfodra både tama grisar och vildsvin med matavfall. Ta inte heller med dig köttprodukter hem från ett område där svinpest förekommer.

Rapportera in döda vildsvin

Allmänhet och jägare inom hela Sverige, men speciellt i det aktuella området och i Västmanland uppmanas nu att rapportera in fynd av döda vildsvin till SVA via

Rapportera sjuka/döda vilda djur, Sveriges veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats.

Så förhindrar vi att afrikansk svinpest sprider sig

Det finns flera saker som vi alla kan hjälpas åt med för att förhindra att afrikansk svinpest sprider sig ytterligare.

Illustration med två vandrare, ett vildsvin och en korvsmörgås som är överkryssad.

Vad allmänheten kan göra

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror från område där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en människa och tre tamgrisar, utanför ett staket sticker ett vildsvin upp ur en buske.

Vad grishållare kan göra

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett område där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverkets djurhälsoenhet: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
En illustration med en jägare med gevär på ryggen som sitter på knä vid ett vildsvin som ligger död på marken,

Vad jägare kan göra

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) Länk till annan webbplats..
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat område. Vildsvinens blod och avföring är smittförande. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner (om möjligt, tvätta med rengöringsmedel) och låt torka. Förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat område.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat område.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

Kontakt

Djurenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Dela sidan:

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss