Naturguidningar

På grund av de kraftiga nedskärningarna i årets budget har Länsstyrelsen beslutat att inte göra något naturguidesprogram 2019. Vi beklagar detta och hoppas att läget ser bättre ut för 2020. Och glöm inte att naturen alltid har öppet - ingen klädkod och inget inträde. Välkommen ut!

Kontaktperson är Anna Lindberg telefon 010-223 85 61

Labyrinten på Blå jungfrun, foto: Sigge Sundström

Kontakta oss om frågor i skyddad natur:

Naturskötselenheten

E-post direkt till oss: reservat.kalmar@lansstyrelsen.se
Telefon: 010-223 80 00 (växeln)