Pappersbruken i Mariedal och Bråneholm

Bild på ett forsande vattendrag som rinner genom lövskog med kala träd. Höga stenmurar finns på båda sidor om vattnet, vilka utgör ruiner efter tidigare pappersbruk.

Stångån med ruiner efter Mariedals och Bråneholms pappersbruk. Foto: Coco Dedering

Observera att broarna över Stångån i Mariedal och Bråneholm är avstängda av säkerhetsskäl!

 

Invid den brusande Stångån och Sevedeleden ligger ruinerna efter två pappersbruk inbäddade i grönskan. På 1800-talet var här liv och rörelse må ni tro! Vattenhjulen snurrade och det lät ”dunk, dunk” från de vattendrivna stamparna. Formare, guskare och läggstolspojkar – alla gjorde de olika saker i papperstillverkningen. Här arbetade även mjölnare med att mala säd. Det är en upplevelse att vandra hit, långt från stora allfartsvägar.

Papper av lump

Det kan låta konstigt, men på 1800-talet tillverkades papper av gamla slitna textilier! Det kallades för lump. Särskilda lumpsamlare gick runt i byarna och samlade in lumpen. Vattenkraft från ån behövdes för att driva de så kallade stamparna, där lumpen finfördelas till en flytande massa. Stampen fungerar ungefär som en stor mortel, som stöter sönder något. 4-5 personer arbetade med tillverkningen. I Mariedal och Bråneholm har vattenkraften också drivit mjölkvarnar, sågar och en stickhyvel, för tillverkning av takspån. I Bråneholm fanns dessutom ett mindre jordbruk.

På upptäcktsfärd bland ruinerna

Överallt finns gott om spår efter alla de män, kvinnor och barn som bott och arbetat här under 1800-talet. Det är lämningar efter fördämningsvallar, stensatta gamla smala vägar och grunder efter bostadshus, pappersbruken, kvarnbyggnader, ladugårdar och uthus. Ta hjälp av kartan på informationstavlan i Bråneholm på din upptäcktsfärd! På informationstavlan vid Mariedal kan du lära dig mer om hur papperstillverkningen gick till.

Staten och skolorna behöver skrivpapper

Lump-pappersbruken, eller handpappersbruken som de också kallas, hade sin storhetstid på 1800-talet. Mer skrivpapper behövdes till den växande statsförvaltningen och de allt fler skolorna. Mariedals pappersbruk var igång till 1872, Bråneholm till 1885.

Småland ett kärnområde

Den här delen av Småland var ett ”kärnområde” i Sverige för handpappersbruken. I Virserums Hembygdspark finns Kalmar läns nu enda bevarade handpappersbruk, Fröåsa handpappersbruk.

Aktuellt för detta besöksmål

Just nu har vi inga nyheter. Men håll utkik här efter kommande nyheter.

Föreskrifter

Allemansrätten – det här får du göra i naturen

I Sverige har vi allemansrätt, det innebär att du får utöva friluftsliv och röra dig fritt i naturen så länge du inte stör eller förstör.

Friluftsliv och allemansrätt
Träd och moln. Illustration

Serviceinformation

  • Ikon förInformationstavla Informationstavla
  • Ikon förVandringsled Vandringsled

Fakta

Lämningarna Mariedal/Mossnäs kvarn och Bråneholm ingår i länsstyrelsens fornvårdsprogram.

Fornlämningar skyddas enligt lag.

Klättra inte på murarna, både för er egen säkerhet och lämningarnas bevarande. Tänk även på halkrisken om du går nära ån.

Markägare: enskilda.

Vimmerby kommun ansvarar för och sköter Sevedeleden.


Hitta hit

Mer information

På allmänna kartor står det Mossnäs och inte Mariedal.

Länsstyrelsen har inte ansvar för broarna i Mariedal och Bråneholm. De börjar bli gamla. Övergång sker på egen risk.

Det är en dryg kilometer mellan de båda fornlämningsmiljöerna Mariedal och Bråneholm.

Sevedeleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fröåsa handpappersbruk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hitta hit

Bråneholm och Mariedal ligger invid Stångån, mellan orterna Vimmerby och Rumskulla, och mellan byarna Björnebro och Brånhult. Det är i första hand ett besöksmål för dem som vandrar på Sevedeleden eller paddlar kanot på ån. Sevedeledens etapp 2 passerar här.

Kontakt

Kulturmiljöenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon till växeln: 010-223 80 00

Landshövding

Allan Widman

Besöksadress

Regeringsgatan 1

Postadress

391 86 Kalmar

Organisationsnummer

202100-2304

Följ oss