Naturguidningar

Labyrinten på Blå jungfrun, foto: Sigge Sundström

Nu är arbetet med 2021 års naturguidningar i full gång. På grund av det rådande läget med Covid-19 kommer programmet att starta senare detta år. Vi räknar med att de första guidningarna kommer att ske i slutet av maj och början av juni. Håll utkik här på sidan under våren. Programmet kommer att finnas både digitalt här och i tryckt form att hämta hos Länsstyrelsen och turistbyråerna i länet.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)