Naturguidningar

Labyrinten på Blå jungfrun, foto: Sigge Sundström

Nu är 2021 års natur- och kulturguideprogram klart. Programmet finnas att ladda ner här digitalt. I tryckt form finns den att hämtas hos Länsstyrelsen och turistbyråerna i länet.

Även säsongen 2021 blir en ovanlig säsong. Givetvis är alla evenemang corona-säkrade och vi följer gällande rekommendationer. Men rekommendationer kan ändras med kort varsel och evenemang kan behöva flyttas. För att vara säker på att guidningen du tänk gå på verkligen blir av, kolla alltid med guiden i första hand. Vi kommer också att försöka lägga in rättelser i programmet här på sidan.

Kontakt

Naturskötselenheten

Länsstyrelsen Kalmar län

Telefon 010-223 80 00 (växeln)