Aktuella varningsmeddelanden i Kalmar länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Friluftsliv

Att vistas i naturen är bra för både kropp och själ. Här kan du få inspiration inför nästa utflykt!

KALENDER

 • 13 31 jun 2022 jul 2022 Klocka som ikon 13.00 - 00.00
  Våra vilda bin - små men livsviktiga Välkommen till Ottenby och Länsstyrelsens utställning om vilda bin och vad de gör för nytta. Utställningen svarar på några av de vanligaste frågorna om vilda bins vardagsliv. Den tar också upp också o...

  Ingen anmälan krävs

 • 27 jun 2022 Klocka som ikon 19.00 - 20.00
  Naturlycka – om trädgårdar, bin och pollination Välkomna till en bildvisning med Ola Jennersten, naturfotograf och författare till boken Naturlycka – vår värdefulla biologiska mångfald.

  Anmäl dig här – senast 27 juni

 • 02 jul 2022 Klocka som ikon 09.00 - 11.00
  Västra Marströmmens naturreservat Naturreservatet ligger i huvudsak på den gamla byn Bjurviks marker och domineras av den vackra lövskogen. Inne bland träden finns spännande spår efter 7000 år gamla boplatser från jägarstenåldern och ...

  Anmäl dig här – senast 30 juni

 • 02 jul 2022 Klocka som ikon 10.00 - 00.00
  Ängsmossens naturreservat En vandring vid Ängsmossens naturreservat, där det vidsträckta myrområdet hyser bland annat rika bestånd av mossnycklar.

  Anmäl dig här – senast 2 juli

Samhälle

Åtgärder utifrån det förändrade omvärldsläget

Vi följer alla den oroväckande säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa. Från Länsstyrelsens sida gör vi det med fokus på hur den kan påverka oss i länet.

Foto på tre personer av olika etniska bakgrunder som sitter och ler mot varandra.

Informationsverige.se

Länsstyrelsernas webbplats med samhällsinformation för dig som är ny i Sverige. Webbplatsen är översatt till flera språk.

Vigg (Aythya fuligula) vid Grönhögen på sydvästra Öland.

Natur och landsbygd

Nya fågelområden

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå nya områden för fåglar i Kalmarsund, längs Ölands östra kust och ute i Östersjön. Här kan du läsa mer om uppdraget och vilka områden som berörs.

Miljö och vatten

Aktuell information om algblomning

Undvik att bada när vattnet är grynigt eller grumligt av alger. Här får du aktuell information om algblomningar samt var du kan rapportera in fynd längs kusten.

Djur

Om främmande invasiva arter och hur du rapporterar in fynd

Spridning av främmande arter kan innebära en stor risk för inhemska arter och deras livsmiljö. Länsstyrelsen samordnar och genomför tillsyn. Du kan hjälpa till genom att rapportera in fynd.

Miljö och vatten

Vattenläget i Kalmar län

Det är viktigt att du sparar på vattnet. Här finns tips och svar på vanliga frågor.

NYHETER

 • 2022-06-22

  Akut hotad skalbagge finns nu på fastlandet igen

  Den större ekbocken är en av Sveriges mest hotade arter. I hela Norden har den tills nu bara funnits kvar i en liten popul...
 • 2022-06-21

  Ökad sysselsättning inom statlig sektor

  Länsstyrelsen har för andra året i rad kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar...
 • 2022-06-20

  Förbättrad bostadssituation i länet, men fortsatt svårt för vissa grupper att hitta bostad

  Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att årligen analysera och göra en bedömning av läget på bostadsmarknaden i länet. Re...