Skärpta restriktioner införs den 12 januari

Smittspridningen i landet ökar kraftigt och läget inom hälso- och sjukvården är mycket ansträngt. Regeringen bedömer att Sverige befinner sig i ett läge där det är nödvändigt att vidta vissa smittskyddsåtgärder i steg 3 i regeringens åtgärdsplan för införande av smittskyddsåtgärder. Den 12 januari införs därför skärpta smittskyddsåtgärder som verksamheter måste vidta för att förhindra smittspridning.

KALENDER

 • 24 jan 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Sociala medier För små och medelstora företag på landsbygden finns nu möjlighet att delta i online-utbildningar inom digital kommunikation. Denna del är för dig som vill lära dig att nyttja sociala medier på ett mer...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 25 jan 2022 Klocka som ikon 08.15 - 17.30
  Vidareutbildning, klass 1L och 2L Vidareutbildning för klass 1L och 2L kommer att genomföras digitalt via Skype även våren 2022.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 26 jan 2022 Klocka som ikon 08.15 - 17.30
  Vidareutbildning, klass 1L och 2L Vidareutbildning för klass 1L och 2L kommer att genomföras digitalt via Skype även våren 2022.

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 jan 2022 Klocka som ikon 09.00 - 16.00
  Metoder för att upptäcka ungdomsbrottslighet och narkotikaanvändning Att arbeta förebyggande med barn och unga i risk för brottslighet, narkotikabruk och andra normbrytande beteenden är ett prioriterat område för flera lokala aktörer. Socialtjänst, skola, polis och fri...

  Ingen anmälan krävs

Natur och landsbygd

Greppa Näringen

Undrar du hur du kan minska ditt lantbruksföretags miljöpåverkan utan att äventyra gårdens produktion och lönsamhet? Då är Greppa Näringen något för dig. Nu har vi även nya moduler att läsa mer om.

Besöksmål

Utflyktsguide till 70 natur- och kulturområden

Upptäck Kalmar län är en maffig utflyktsguide för dig som vill upptäcka spännande platser i länet. Finns både digitalt och i tryck.

Rapportera dina observationer av stora rovdjur

Allmänhetens rapporter av stora rovdjur är en viktig grund för rovdjursförvaltningen. Fler rapporter ger ett bättre inventeringsunderlag. Du rapporterar dina observationer på Skandobs.se.

NYHETER

 • 2022-01-20

  Ny kartläggning av statlig närvaro och service i Sverige

  Länsstyrelsen har kartlagt och analyserat Sveriges statliga närvaro och service. Kartläggningen visar att den statliga närvaron i viss mån har minskat sett till antalet myndigheter och arbetsställen. Samtidigt har sysselsättningen ökat och är fortsatt störst inom storstadslänen.
 • 2022-01-20

  Klimatsäkra ditt företags framtid

  Mer regn och översvämningar vintertid och mer värme och torka sommartid. Det är några av klimatscenarierna som Kalmar län ...
 • 2022-01-19

  Nu kan du spara påbörjade formulär i e‑tjänster

  Nu lanserar Länsstyrelsen Mina sidor. Det innebär att du som påbörjat att fylla i en e-tjänst kan spara ditt arbete och fo...
 • 2022-01-19

  Länsstyrelsernas uppföljning för vecka 49 till vecka 2: Deltagartak införs för evenemang

  Länsstyrelserna rapporterar att många verksamheter följer den tillfälliga covid-19-lagen och har förmåga att snabbt ställa...