Risk för vattenbrist i Kalmar länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Friluftsliv

Att vistas i naturen är bra för både kropp och själ. Här kan du få inspiration inför din nästa utflykt!

KALENDER

 • 27 28 sep 2022 Klocka som ikon För tider, se program
  Riskhanteringsplaner - hur går vi vidare? En konferens om hur du utifrån riskhanteringsplanerna arbetar med åtgärder mot översvämning. Här får du kunskapsdelning, workshop och fältbesök för att ta arbetet vidare och minska konsekvenserna vid ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 27 sep 2022 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Universella metoder för stöd till föräldrar Universellt förebyggande arbete har ofta fokus på att främja en positiv utveckling. Den förebyggande effekten är högre om vi riktar insatser universellt till alla, till exempel en hel skolklass eller ...

  Anmälningsdatum är passerat

 • 29 sep 2022 Klocka som ikon 09.00 - 10.30
  Frukostwebbinarie: Hur kan en kommun börja arbeta med klimatsmart konsumtion? Från plastbantning i skolkök till återbruk av byggmaterial. Välkommen till ett webbinarium som även lyfter erfarenheter av miljöspendanalyser, förlängd livstid för IT-produkter, minskat antal leverans...

  Anmäl dig här – senast 26 september

 • 30 sep 2022 Klocka som ikon 08.30 - 09.00
  Forum social hållbarhet:
  Utsatta bostadsområden och brottsförebyggande och tryggh...
  Forum social hållbarhet är digitala kunskapshöjande inslag i samverkan mellan Länsstyrelsen Kalmar län, Länsstyrelsen Kronoberg och Linnéuniversitetet. Temat vid detta tillfälle är brottsförebyggande ...

  Ingen anmälan krävs

Låga flöden i Emån

Det råder vattenbrist i Emåns vattensystem. Därför är det viktigt att vara sparsam med vattnet. Här svarar vi på frågor för dig som har tomt eller verksamhet inom Emåns avrinningsområde.

Djur

Älgjakt

Den 8 oktober börjar älgjakten i Kalmar län. Här hittar du mer information om jakttider, fällavgift och hur du ska slutrapportera jakten.

Vigg (Aythya fuligula) vid Grönhögen på sydvästra Öland.

Natur och landsbygd

Nya fågelområden

Länsstyrelsen har fått i uppdrag att föreslå nya områden för fåglar i Kalmarsund, längs Ölands östra kust och ute i Östersjön. Läs mer om uppdraget och vilka områden som berörs.

NYHETER

 • 2022-09-23

  Valresultaten i länet fastställda

  Länsstyrelsen Kalmar län har nu räknat klart alla valsedlar och fastställt resultaten till länets kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
 • 2022-09-20

  Havets barnkammare är viktiga att skydda och vårda

  Under vecka 38 och vecka 39 genomför länsstyrelsen en tillsynskampanj med fokus på anläggningar i grunda havsvikar, till e...
 • 2022-09-16

  Uppmärksamhetsvecka Pride i Kalmar län

  HBTQI+personer riskerar i högre grad att bli utsatta för hat, hot och trakasserier än andra grupper i samhället. Särskilt ...
 • 2022-09-08

  Global Food Parks AB och Nordgear AB årets SKAPA-vinnare i Kalmar län

  Vid en ceremoni på Residenset idag utsågs för första gången på flera år en vinnare av Skapa talang för unga innovatörer. P...