Illustration av coronavirus.

Information om coronaviruset

Här hittar du information och länkar till ansvariga myndigheters information om viruset, smittspridning och hantering av utbrottet.

KALENDER

 • 05 okt 2021 Klocka som ikon 10.00 - 12.00
  Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för pers... Länsstyrelsen Kalmar län anordnar tillsammans med Region Kalmar län ett webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning med särskilt fokus på att upptäcka och uppmärksamma våldsutsat...

  Anmäl dig här – senast 1 oktober

 • 05 okt 2021 Klocka som ikon 14.00 - 16.00
  Webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck inklusive könsstympning för pers... Länsstyrelsen Kalmar län anordnar tillsammans med Region Kalmar län ett webbinarie om hedersrelaterat våld och förtryck och könsstympning med särskilt fokus på att upptäcka och uppmärksamma våldsutsat...

  Anmäl dig här – senast 1 oktober

 • 06 okt 2021 Klocka som ikon 13.00 - 16.00
  Nätverksträff med nätverket mot våld Välkommen till höstens träff med det regionala nätverket mot våld. Nätverket utgör en del i länsstyrelsens uppdrag att stödja genomförande och uppföljning av regeringens nationella strategi för att fö...

  Anmäl dig här – senast 1 oktober

 • 06 okt 2021 Klocka som ikon 13.00 - 15.00
  Webbinarium Rasism i arbetslivet, tillfälle 2 Välkommen på ett fördjupande webbinarium om rasism i arbetslivet. Utbildningen ger fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet och fungerar som en komplettering till den digitala ...

  Anmäl dig här – senast 29 september

Besöksmål

Utflyktsguide till 70 natur- och kulturområden

Upptäck Kalmar län är en maffig utflyktsguide för dig som vill upptäcka spännande platser i länet. Finns både digitalt och i tryck.

Samhälle

Samråd översvämnings-förordningen för Kalmar tätort

Riskhanteringsplanen som hanterar översvämningsrisker i Kalmar tätort är ute för samråd till och med 1 oktober. Här hittar du bakgrund och underlag till planen samt var du skickar in dina synpunkter.

Om oss

Vi vill att fler privatpersoner har egenberedskap

Den 27 september börjar årets Krisberedskapsvecka. Då uppmärksammas frågor som rör krisberedskap, hemberedskap och demokrati. Det är MSB som samordnar och länets alla kommuner kommer att delta.

Djur

Vilda djur på tomten

Vad kan och får du göra om du får problem med vilda djur på tomten? Här hittar du information om vart du kan vända dig och en sammanställning med vanliga frågor och svar om vilda djur.

Djur

Snart börjar älgjakten

Den 8:e oktober börjar älgjakten i Kalmar län. Här hittar du mer information om jakttider, fällavgift och hur du ska slutrapportera jakten.

Samhälle

Lokalhyresstöd till utsatta branscher

Hyresvärdar som sänker lokalhyran för hyresgäster i branscher drabbade av coronapandemin kan ansöka om ekonomiskt stöd för perioden 1 april - 30 september.

NYHETER

 • 2021-09-24

  Bland halmgubbar och cherrypicking - Nu inleds krisberedskapsveckan

  Länsstyrelsen bjuder under veckan på en föreläsning kring informationspåverkan. En lunchföreläsning torsdagen den 30 september om nätkriget och kampen om världsbilden. Under en timme rustar vi dig för att stå emot felaktig information, rena lögner och rykten. Sådant som ofta exploderar under en krissituation.
 • 2021-09-23

  Covid-19-lagen och serveringslagen förlängs

  Den 22 september beslutade riksdagen att förlänga två lagar som berör covid-19 till den sista januari 2022. Det gäller lag...
 • 2021-09-21

  Landshövdingen summerar sitt första år

  Idag har Peter Sandwall varit landshövding för Kalmar län i ett helt år. Här summerar han året och berättar vad som är svå...
 • 2021-09-16

  Vanligt bland unga romer att uppleva trakasserier – åtgärder krävs för att motverka antiziganism

  Unga romer är stolta över sin romska identitet. Samtidigt är det vanligt att uppleva trakasserier och diskriminering. Det ...