Skyddsvärda träd - bidrag för åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal:

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen kan, inom Åtgärdsprogrammet för skyddsvärda träd, ge bidrag för att restaureringshamla skyddsvärda träd med spår av hamling och för att frihugga kring igenväxta skyddsvärda träd.

För att du ska få bidrag för att hugga fritt kring skyddsvärda träd krävs att Länsstyrelsen gör bedömningen att trädet är i behov av frihuggning och
behöver ett ökat ljusinsläpp för att leva längre.

Länsstyrelsen prioriterar i första hand frihuggning av ek. Bidraget för frihuggning är 500 kronor per träd.

 

Kontakt