Workshop Agenda 2030

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2019

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Framsida Workshop Agenda 2030

Workshop-övningar om Agenda 2030

Övning 1
Vilka globala mål jobbar ni med idag?

Övning 2
Vad i min verksamhet har koppling till respektive mål?

Övning 3
Vad inom Agenda 2030 behöver ni jobba mer med?

Övning 4
Vilka luckor finns mellan utmaningar och befintligt arbete?

+ fördjupningsfrågor samt syfte och beskrivningar på övningarna.

Kontakt