Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Workshop Agenda 2030

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2019
Sidantal:
8
Publikationstyp:
Broschyr/folder
Framsida Workshop Agenda 2030

Workshop-övningar om Agenda 2030

Övning 1
Vilka globala mål jobbar ni med idag?

Övning 2
Vad i min verksamhet har koppling till respektive mål?

Övning 3
Vad inom Agenda 2030 behöver ni jobba mer med?

Övning 4
Vilka luckor finns mellan utmaningar och befintligt arbete?

+ fördjupningsfrågor samt syfte och beskrivningar på övningarna.

Kontakt