Vildsvinsförvaltningsplan i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 12

Publikationstyp: Annan

Vildsvinsförvaltningsplan

Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län har tagit fram en regional förvaltningsplan
för vildsvin.

Planens syfte är att vägleda vid förvaltningen av vildsvin i Jönköpings län.Förvaltningsplanen fastställdes i januari 2011 och har därefter reviderats i juni 2013 samt i
november 2018.

Då vildsvinen direkt påverkar lantbruket och viltolyckorna kommer Länsstyrelsen tillsammans med berörda organisationer att göra en årlig avstämning av hur situationen utvecklar sig.

Revidering av förvaltningsplanen sker efter behov.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping