Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vildsvinsförvaltningsplan i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
12
Publikationstyp:
Annan
Vildsvinsförvaltningsplan

Viltförvaltningsdelegationen i Jönköpings län har tagit fram en regional förvaltningsplan
för vildsvin.

Planens syfte är att vägleda vid förvaltningen av vildsvin i Jönköpings län.Förvaltningsplanen fastställdes i januari 2011 och har därefter reviderats i juni 2013 samt i
november 2018.

Då vildsvinen direkt påverkar lantbruket och viltolyckorna kommer Länsstyrelsen tillsammans med berörda organisationer att göra en årlig avstämning av hur situationen utvecklar sig.

Revidering av förvaltningsplanen sker efter behov.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping