Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2014
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Annan
Framsida Vägledning om fysisk planering av förorenade områden

Detta PM har som syfte att ge en kortfattad och konkret vägledning i vissa frågeställningar där miljöbalken och PBL möts.

Med fysisk planering avses här översiktsplanering, detaljplanering, lovgivning och exploatering av både mark- och vattenområden.

Med begreppet förorenade områden avses såväl förorenad mark som vattenområden, inklusive sediment, och byggnader.

Vägledningen fokuserar på hur man inom ramen för den fysiska planeringen hanterar förorenade områden, och går alltså inte djupare in på hur man med stöd av miljöbalken hanterar förorenad mark. Vägledningen vänder sig främst till kommuner och länsstyrelser för att underlätta hanteringen av föroreningsfrågan i den fysiska planeringen.

Kontakt