Tillsyns- och tillsynsvägledningsplan för plan- och byggnadsväsendet 2018 - 2020

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 8

Publikationstyp: Broschyr/folder

Denna tillsyns- och tillsynsvägledningsplan för 2018 - 2020 syftar till att tydliggöra Länsstyrelsens tillsynsroll enligt plan- och bygglagen (2010:900). Här definieras såväl Länsstyrelsens som Byggnadsnämndernas grundläggande tillsynsansvar med koppling till följande tillsynsbegrepp.

  • Tillsyn;  utgör en självständig granskning av om ett tillsynsobjekt uppfyller de krav som följer av lagar eller andra bindande föreskrifter
  • Tillsynsvägledning;  innebär allt från vägledning om hur tillsyn ska bedrivas till hur olika tillsynssituationer kan förebyggas.


Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping