Resursteam heder

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Resursteam Heder finns tillgängligt för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och kommer i kontakt med situationer där barn, unga eller vuxna är utsatta för eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Kanske känner du dig osäker på hur du ska gå vidare?

Kontakt