Regional handlingsplan för landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet i Jönköpings län

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2018

Sidantal: 210

Publikationstyp: Annan

  • För att Sverige ska nå målen i havs- och fiskeriprogrammet 2014–2020 finns en nationell handlingsplan och regionala handlingsplaner. Handlingsplanen ska visa hur vi ska arbeta för att bidra till att nå målen i havs- och fiskeriprogrammet, vilka i sin tur ska bidra till EU:s tillväxtstrategi Europa 2020, en smart och hållbar tillväxt för alla.
  • I Sverige ska havs- och fiskeriprogrammet tillsammans med landsbygdsprogrammet, de regionala strukturfondsprogrammen och socialfondsprogrammet gemensamt bidra till målen i Europa 2020-strategin.

Eftersom länsstyrelserna handlägger flera stöd inom havs- och fiskeriprogrammet finns det i handlingsplanerna en övergripande beskrivning av de nationella prioriteringarna och fokusområdena i programmet. Länsstyrelserna och Sametinget beskriver även i vilken omfattning det finns kopplingar med andra program eller fonder för att skapa synenergieffekter i sina regionala handlingsplaner. Det kan till exempel gälla mellan landsbygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet. I de regionala handlingsplanerna ska myndigheterna också beskriva sina mål för kommunikationen av havs- och fiskeriprogrammet.

De regionala handlingsplanerna hittar du på respektive myndighets webbplats.

Vad som ska prioriteras i havs- och fiskeriprogrammet finns i den nationella handlingsplanen som du kan läsa om längre upp på sidan.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping