Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Nuläge och framåtblick

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2016
Sidantal:
32
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Det sker en mängd åtgärder och projekt runt om i länet som bidrar till en förbättrad miljö och till miljökvalitetsmålen. Länsstyrelsen vill på olika sätt lyfta fram det goda arbete som sker och har tagit fram en folder som ger en nulägesbild med goda exempel samt en framåtblick över sådant som bör vara i fokus framöver.

I foldern Nuläge och framåtblick finns ett urval av pågående åtgärdsarbete och vilka miljömål och åtgärdsprogram som allt pågående arbete bidrar till.

Länsstyrelsen vill med foldern öka kunskapen om det arbete som pågår, lyfta fram goda exempel, inspirera i arbetet och visa vad som behöver vara i fokus framöver.

Länsstyrelsen i Jönköpings län arbetar systematiskt tillsammans med många aktörer för att det ska hända ännu mer positivt som bidrar till miljökvalitetsmålen. Vi hoppas foldern ska vara till nytta i vårt gemensamma arbete för en hållbar utveckling då det behövs kraftfulla åtgärder framöver för att vi ska nå miljömålen. 

Kontakt

Miljömålssekretariatet