Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Kommunernas åtgärder inom åtgärdsprogrammen för miljömålen 2018

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2018
Sidantal:
9
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I denna broschyr hittar du en sammanställning av alla aktuella åtgärder som berör kommunerna i länets aktuella åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen samt åtgärdsprogrammet för anpassning till ett förändrat klimat.

Broschyren är till för att synliggöra kommunernas miljöarbete och kan även användas som en checklista.
Länsstyrelsen uppdaterar broschyren varje år med aktuella åtgärder.

Ett nytt åtgärdsprogram för djurens och växternas miljömål som ingår i Grön handlingsplan är ute på remiss.
Därför är inga åtgärder med koppling till dessa mål med i denna sammanställning. Första halvåret 2018 är det sammanlagt 74 åtgärder som berör kommunerna.

Kontakt

Miljömålssekretariatet