Information om saneringsbidrag inför bostadsbyggande

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nu kan kommuner ansöka om bidrag för efterbehandling av förorenade områden inför bostadsbebyggelse. Regeringen har föreslagit 300 miljoner kronor för ändamålet 2016 och 2017 samt 200 miljoner kronor från 2018 och framåt.

En förordning som reglerar användningen av bidraget
beräknas vara klar under sommaren/ hösten 2016. Till dess bereds ärendena av Naturvårdsverket och beslut fattas av regeringen.

 

Kontakt

Miljömålssekretariatet