Grafisk profil

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 28

Publikationstyp: Annan

Grafisk profil - Länsstyrelsen i Jönköpings län

Den grafiska profilen ska fungera som en sammanhållande och identitetsstärkande faktor och bidra till att vårda Länsstyrelsens varumärke.

 

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping