Genomförda åtgärder för växter och djur - Uppföljning av åtgärdsprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2017

Sidantal: 16

Publikationstyp: Annan

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram åtgärdsprogram som bidrar till att uppnå de 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen.

I länet finns fyra åtgärdsprogram som kontinuerligt genomförs, avslutas och förnyas; Djurens och växternas miljömål, Vattnets miljömål, Hälsans miljömål och Minskad klimatpåverkan. Dessutom finns ett femte åtgärdsprogram som innehåller åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt