Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Genomförda åtgärder för växter och djur - Uppföljning av åtgärdsprogrammet

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2017
Sidantal:
16
Publikationstyp:
Annan

Länsstyrelsen har regeringens uppdrag att i bred samverkan ta fram åtgärdsprogram som bidrar till att uppnå de 16 nationella miljömål som antagits av riksdagen.

I länet finns fyra åtgärdsprogram som kontinuerligt genomförs, avslutas och förnyas; Djurens och växternas miljömål, Vattnets miljömål, Hälsans miljömål och Minskad klimatpåverkan. Dessutom finns ett femte åtgärdsprogram som innehåller åtgärder för anpassning till ett förändrat klimat.

Kontakt