Förorenad mark – syns inte men finns

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr: 978-91-978237-1-5

Publiceringsår:

Sidantal: 12

Publikationstyp: Broschyr/folder

Vad gäller för dig som ägare till ett eventuellt förorenat område? Vad du ska tänka på vid en försäljning, om föroreningar upptäcks eller vid arbete inom ett misstänkt förorenat område.

Kontakt