Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Vattendrivna sågar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Annan

Timmersågning är ett tungt och tidskrävande arbete
och människan lärde sig därför tidigt att använda
sig av andra kraftkällor än muskelkraft.

Vattnet var den första naturkraft som användes i sågverken.

Ursprungligen drevs sågarna av vattenhjul men de kom efterhand att ersättas av den betydligt smidigare och snabbare vattenturbinen.

Idag finns det endast enstaka vattendrivna sågar kvar i bevarat skick.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping