Vattendrivna sågar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Timmersågning är ett tungt och tidskrävande arbete
och människan lärde sig därför tidigt att använda
sig av andra kraftkällor än muskelkraft.

Vattnet var den första naturkraft som användes i sågverken.

Ursprungligen drevs sågarna av vattenhjul men de kom efterhand att ersättas av den betydligt smidigare och snabbare vattenturbinen.

Idag finns det endast enstaka vattendrivna sågar kvar i bevarat skick.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping