Vattendrivna kvarnar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Vattendrivna kvarnar har funnits i Sverige sedan
1200-talet. Tekniker och konstruktioner har utvecklats
med tiden och många kvarnplatser har en lång historia eftersom äldre anläggningar ofta ersattes
eller kompletterades med modernare modeller.

Under 1900-talet spelade kvarnen ut sin roll men ett fåtal finns fortfarande kvar, så även lämningar eller spår från dem, vilka alla kräver vård för att bevaras.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping