Upptäck kulturarv vidsjöar och vattendrag

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Bor du vid en sjö, bäck eller
å, uppskattar du säkert
vattnets porlande, kluckande och grönskans spegling i ytan.

Du är kanske beroende av vattnet för bevattning eller som dricksvatten. Ja, vattendragen är
på många sätt en fantastisk
resurs och har alltid varit.

Vid sjöar och vattendrag
finns många fina kulturmiljöer
och lämningar med anknytning till vatten.
Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar, ängslador, kraftverk.

Följ med på en upptäcktsfärd i vattnets tecken!

Kontakt