Tvätt och byk

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Annan

Idag är det lätt att ta tillgången på vatten för att tvätta för
given, men tidigare generationer har slitit hårt med att
få tvätten ren. Att placera byggnader för tvätt nära sjöar
och åar har underlättat det tunga arbetet.

Idag finns inte så många tvättstugor, brygghus, klapphus eller torklador
bevarade, åtminstone inte för sin ursprungliga funktion.

Kunskapen om husen och hur man tvättade förr, en del av vårt vardagliga kulturarv, riskerar därför att försvinna.

Kontakt