Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Kommunikation och transport– inre vattenvägar

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Vattenvägar har under lång tid använts som transportled
för både gods och människor.

Där vägarna möttes uppstod ofta knutpunkter och mötesplatser. Vattenledernas betydelse för industrialisering, liksom för städers och samhällens framväxt gör sådana miljöer viktiga att vårda och bevara.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping