Flottning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

Många tror kanske att flottning endast har förekommit
i norra Sverige. Så är det inte. Vattendrag har använts som transportled för timmer även
i södra Sverige där de har varit ett bättre alternativ
än vägar.

Flottningens glömda lämningar har nu börjat uppmärksammas även här.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping