Flottning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Många tror kanske att flottning endast har förekommit
i norra Sverige. Så är det inte. Vattendrag har använts som transportled för timmer även
i södra Sverige där de har varit ett bättre alternativ
än vägar.

Flottningens glömda lämningar har nu börjat uppmärksammas även här.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping