Risk för vattenbrist i Jönköpings länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Fiske i äldre tider

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Fiske har, jämte jakt och insamling, varit en av människans äldsta fångstmetoder och är känd sedan
stenåldern.

Idag finns endast enstaka spår av äldre fasta fisken bevarade och det finns därför ett stort behov av att skydda dessa lämningar.

Förutom att bevara kunskapen om fiskemetoder och fångstanordningar gäller det också att spara byggnader som sjö- och notbodar och andra spår som till exempel torkställningar. Sådana lämningar utgör ensamma eller tillsammans det kulturhistoriska värdet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping