Elektriska vattenkraftverk

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

I slutet av 1800-talet började man bygga elektriska vattenkraftverk
i Sverige. Elektriciteten lyste upp städer och hem, gjorde hushållsarbetet enklare, gav kraft till
industrier och fick tågen att rulla.

Fortfarande står vattenkraftverken
för hälften av den el som vi använder.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping