Diken och dikningar

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår:

Sidantal: 4

Publikationstyp: Broschyr/folder

I dag kan det vara svårt att föreställa
sig hur det en gång i tiden såg ut och därför är det viktigt att behålla miljöerna och att skydda de diken som finns kvar i odlingslandskapet.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping