Ängslador och madänger

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
Inget värde angivet
Sidantal:
4
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Vid sjöar och vattendrag finns många fina kulturmiljöer och lämningar med anknytning till vatten.

Kvarnar, sågar, tvättstugor, broar och ängslador är exempel på sådana.

Här finns en broschyr framtagen av Länsstyrelserna som informerar om olika typer av kulturarv vid vatten och uppmanar till vård och bevarande av dessa.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping