Skogliga åtgärder

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2013

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Det här faktabladet handlar om vad du som planerar eller utför skogliga åtgärder ska tänka på. 

Glöm inte att varje plats är unik och måste hanteras utifrån sina förutsättningar.  Se villkoren i Länsstyrelsens tillstånd!

Kontakt