Kolning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

Kolningen har en lång historia och spåren efter verksamheten syns som kolningsgropar och kolbottnar. Kolet användes framför allt vid järnframställning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping