Kolning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Kolningen har en lång historia och spåren efter verksamheten syns som kolningsgropar och kolbottnar. Kolet användes framför allt vid järnframställning.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping