Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Järnframställning

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I Jönköpings län började järn tillverkas på lågteknisk väg i blästugn ungefär 500 år före Kristus.

De flesta lågtekniska järnframställningsplatser är från järnålder och tidig medeltid, men tekniken användes ända in på 1800-talet. Under senmedeltid utvecklades processen och järn började framställas i masugnar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Brunnsgatan 1, Jönköping