Järnframställning

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

I Jönköpings län började järn tillverkas på lågteknisk väg i blästugn ungefär 500 år före Kristus.

De flesta lågtekniska järnframställningsplatser är från järnålder och tidig medeltid, men tekniken användes ända in på 1800-talet. Under senmedeltid utvecklades processen och järn började framställas i masugnar.

Kontakt

Länsstyrelsen i Jönköpings län

Besöksadress: Hamngatan 4, Jönköping