Aktuella varningsmeddelanden i Jönköpings länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Fossil åkermark

Om publikationen

Löpnummer:
Inget värde angivet
Diarienummer:
Inget värde angivet
ISBN/ISSN-nr:
Inget värde angivet
Publiceringsår:
2011
Sidantal:
2
Publikationstyp:
Broschyr/folder

I dagens skogsmark ligger mossklädda stenhögar från äldre tiders stenröjning och odling. Redan på 1200-talet skrev författaren Saxo Grammaticus om högarna av sten inne bland skogens träd.

Röjningsrösena hade äldre tiders bönder samlat ihop för att de
inte skulle ligga i vägen för åkerbruket.

Kontakt