Fossil åkermark

Om publikationen

Löpnummer:

Diarienummer:

ISBN/ISSN-nr:

Publiceringsår: 2011

Sidantal: 2

Publikationstyp: Broschyr/folder

I dagens skogsmark ligger mossklädda stenhögar från äldre tiders stenröjning och odling. Redan på 1200-talet skrev författaren Saxo Grammaticus om högarna av sten inne bland skogens träd.

Röjningsrösena hade äldre tiders bönder samlat ihop för att de
inte skulle ligga i vägen för åkerbruket.

Kontakt